Tips till föräldrar

Tips till föräldrar

Barns munhygien

Barns munhygien

För att ge våra barn en så god start i livet som möjligt måste vi tidigt lära dem rutiner kring munhygien. Det är en lärdom som kommer att vara dem […]

Tips till föräldrar

Veckopeng

Veckopeng

Ekonomi är konsten att hushålla med begränsade resurser. Det är viktigt att föräldrar lär sina barn att hantera pengar. En viss given summa pengar räcker som bekant inte till allt […]

Tips till föräldrar

Kemikalier i leksaker

Kemikalier i leksaker

Både vi själva och våra barn kommer dagligen i kontakt med olika former av kemikalier, som kan vara giftiga och farliga att utsättas för. Det är särskilt viktigt att skydda […]

Tips till föräldrar

Potträning

Potträning

Det kommer en dag då frågan om potträning dyker upp. När är det dags? Hur ska det gå till? En enkel tumregel är att invänta barnets eget intresse. Börja med […]

Tips till föräldrar

När kan man introducera socker i kosten?

När kan man introducera socker i kosten?

Frågan är kanske felställd. Den rätta är måhända ”Ska man introducera socker i kosten?” Det kanske inte heller blir rätt svar på den frågan. ”När” ger sig förmodligen av sig […]

Tips till föräldrar

Barn och tv-tittande

Barn och tv-tittande

Är tv-tittande bra eller dåligt för våra barn? Om det tvistar de lärde. Läkare menar att det är skadligt för de riktigt små barnen då deras hjärnor utvecklas väldigt snabbt […]

originmag