Kemikalier i leksaker

Både vi själva och våra barn kommer dagligen i kontakt med olika former av kemikalier, som kan vara giftiga och farliga att utsättas för. Det är särskilt viktigt att skydda barn mot denna exponering, eftersom de med sina mindre kroppar och tunnare hud är mer känsliga. Därför kan det tyckas bisarrt att miljögifter och kemikalier kan finnas i leksaker, som är till just för barn, men det är verkligheten idag.

I Sverige är många av de giftiga kemikalierna som kan finnas leksaker förbjudna, till exempel de farligaste typerna av ftalater. Ftalater finns i många plastleksaker, och används för att göra plasten mjuk. Men föräldrar måste ändå vara uppmärksamma när de köper leksaker. Till exempel bör man se till att leksakerna är tillverkade inom EU. Man bör framförallt undvika leksaker tillverkade i Kina, där till exempel ftalater fortfarande är tillåtna att använda i leksaker. 85 % av alla leksaker som säljs i EU är importerade från Kina, och enligt EU:s RAPEX-register är det också de leksakerna som innehåller flest farliga ämnen. När Kemikalieinspektionen undersökte 211 slumpvis valda leksaker i Sverige inför julhandeln 2013, fann de att 53 av dem, en fjärdedel, innehöll för höga halter av farliga kemikalier.Kemikalier i leksaker 1

Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen, kunde de se ett samband mellan lägre priser och högre halter farliga ämnen. Hon rekommenderar därför att man köper få leksaker av kvalitet, snarare än många billiga leksaker.

Andra åtgärder man som förälder kan vidta för att skydda sitt barn mot gifter i leksaker är att handla i seriösa butiker, snarare än på till exempel marknader, eftersom butikerna oftast har någon anställd för att arbeta specifikt med dessa frågor. Det går alltid att fråga tillverkaren av leksaken om den innehåller farliga ämnen, och enligt lagstiftningen i EU har du rätt att få svar inom 45 dagar. Ett annat tips är att lukta på leksaken. De ska helst vara i princip doftfria. Om leksaken luktar plast är det stor risk att den innehåller en hög halt ftalater. Parfymliknande dofter är också ett dåligt tecken, då de kan användas för att maskera plastlukten.

En fara av annat slag, en miljöfara, innebär batteridrivna leksaker. Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium eller bly, som kan orsaka stor skada för miljön om de inte tas om hand om på rätt sätt efter att de använts. Som förälder kan man minska miljörisken genom att använda laddningsbara batterier och på så sätt minska förbrukningen. Du hittar laddningsbara batterier för alla leksaker på Energizer.se. Genom att göra ett informerat och medvetet val av leksaker kan du bidra till ett hälsosammare liv för dina barn och en bättre miljö.

originmag