Barn och tv-tittande

Är tv-tittande bra eller dåligt för våra barn? Om det tvistar de lärde.

Läkare menar att det är skadligt för de riktigt små barnen då deras hjärnor utvecklas väldigt snabbt från spädbarnstiden och småbarnsperioden fram till tre-årsåldern.

Medieforskaren, Margareta Rönnberg, vid högskolan i Gävle delar inte den uppfattningen.

Medan barnläkaren och professorn vid Karolinska Institutet, Hugo Lagercrantz, menar att synapserna, kontakterna mellan nervbanorna, kopplas fel vid för mycket tv-tittande för tidigt i livet. Som exempel kan nämnas att det bildas upp till en miljon synapser per sekund i en treårings hjärna.

Läkarna vid Royal College of Paediatrics och Child Health, anser att barn under tre år borde förbjudas från att titta på tv och skärmar helt och hållet.

Som man frågar får man svar, vilket naturligtvis gäller undersökningar även å det här området.Barn och tv-tittande 2

Det kan vara ytterst svårt att fastställa att exempelvis koncentrationssvårigheter beror på för mycket tv-/skärmtittande, då det i stället kan handla om att det är just då som barnen är högkoncentrerade.

Fri tv/skärmdtid vs. gränssättning
Det behöver sättas gränser för hur mycket tid barn spenderar framför dator- och tv-skärmar, föreslår olika studier. Det gäller även vuxna. För mycket eller för lite skämmer allt, brukar det heta.

Att små barn inte bör lämnas ensamma vid tv-tittande borde vara självklart. Det kan dyka upp skrämmande inslag med otäcka bilder i reklampauser och i trailers för andra program. Barnet kan behöva få ställa frågor till en närvarande vuxen om något de inte förstår eller blir rädda för.

Barnen behöver också få tid till att uppleva tillvaron som långtråkig och därför slippa matas med kontinuerlig stimulation från tv, datorer och datorspel.

Genom föräldrarna inför gränser för hur mycket tid som barnen får tillbringa för tv, datorer och datorspel, får barnen hjälp att få tid för andra aktiviteter.

Andra aktiviteter
Vare sig små eller större barn har inte själva en förmåga att förstå att de behöver begränsa sitt skärmtittande. Varför kräva av barnen något som även vuxna i vår tid har svårt att inse.

Låt barnen ha det tråkigt en stund så vaknar deras kreativitet genom deras behov av att själva sysselsätta sig. Kanske läser de en bok, eller så hittar de på en lek tillsammans med ett syskon.

Det är också bra att en vuxen läser högt för dem och att man blickar utbyts mellan barn och vuxen.

Naturligtvis är det bra med fysiska aktiviteter utomhus. På så sätt får både förälder och barn röra på sig, aktivera sina kroppar samtidigt som de får frisk luft. Fysiska utomhusaktiviteter gör att barnen blir trötta på ett sunt fysiskt sätt i sina kroppar – inte bara hjärntrötta av för mycket stimuli.

Pedagogiska program
De flesta tycks dock vara eniga om att framförallt pedagogiska tv-program och applikationer kan utveckla barnen på ett positivt sätt. Naturligtvis kombinerat med begränsat skärmtittande.

Framförallt de lite större barnen mår bra av utvecklande och pedagogiska tv-program, så länge tv-tittandet ej går till överdrift. Här finns bra utbud.

originmag