Som alla känner till så är det naturliga sättet för nyfödda och små barn att få näring på genom amning. Oavsett hur stark viljan är hos en mamma att amma så är det tyvärr inte alltid som det fungerar. Vissa andra känner inte att de vill amma och väljer därför bort det. I dessa fall så finns det ersättning som man kan ge till sitt barn vilket självklart är en bra sak. Men den största majoriteten väljer att amma om detta fungerar och det finns mycket forskning som visar att det är en enorm fördel på många olika sätt.

Det kanske är svårt att tänka på amningen när det är så mycket annat att göra när man får en nyfödd. Då är https://www.bigbaby.se rätt plats för att köpa alla saker som kan tänkas behövas, allt ifrån en barnvagn till inredning för barnrummet.

Fördelarna

Fördelarna är väldigt många så det som kommer att tas upp här nedan är bara de främsta. En del av dessa är även fördelar som inte många känner till.

  • Immunförsvaret byggs upp

Bröstmjölk innehåller antikroppar mot väldigt många sjukdomar och barn som ammar under en längre period (världshälsoorganisationen, WHO, menar på att 2 år är ett bra riktmärke) mer sällan är sjuka. Det finns studier som visar att det räcker med att någon nyser i närheten av mamman för att hennes kropp ska börja producera antikroppar mot just det viruset och skicka dessa vidare till barnet via bröstmjölken.

  • Cancerförebyggande

Viss forskning hävdar att bröstmjölk innehåller cancerframkallande ämnen, men det är mer en sanning med modifikation. Eftersom allt som mamman får i sig förs över till barnet via amningen så påverkas självklart bröstmjölken negativt om man äter saker som innehåller cancerframkallande ämnen. Många livsmedel idag innehåller, till viss del, olika mängder av just dessa ämnen så därför är det oundvikligt att få dessa ämnen även i bröstmjölken. Men genom god kosthållning kan detta minimeras.

Men än viktigare är att bröstmjölken rent naturligt innehåller just cancerförebyggande ämnen. Dessa ämnen, tillsammans med god kosthållning, väger tyngre än de negativa ämnen som följer med.

En annan sak som forskningen har påvisat är att amning minskar risken för bröstcancer hos mamman.

  • Anknytningen stärks

En stor fördel är att amning stärker anknytningen mellan mamman och barnet. Det stärker barnets tillit och trygghet till mamman. Den närhet som automatiskt medföljer vid amning är även någonting som gör att hormoner frigörs som ger positiva känslor, “må-bra-hormoner” skulle man kunna säga. Dessa hormoner frigörs hos både mamman och barnet och tack vare dessa så kan amning vara ett sätt att lindra/förebygga förlossningsdepression.

Avslutande ord

Det finns naturligtvis ännu fler fördelar med amning än dessa men dessa är bland de största. I slutändan så är inte amningen ett nödvändigt krav så de som känner att de inte vill, eller för de som amningen helt enkelt inte fungerar för, så finns det bra ersättning att använda sig av.