Bättre förståelse genom barnets perspektiv

Att vara förälder är långt ifrån lätt, men det finns mycket vi kan göra för att underlätta vardagen och få en bättre förståelse för våra barn. Ett sätt är att inta deras perspektiv i olika situationer, och försöka se saker och ting från barnens synvinkel.

Förälderns ansvar att finnas där

Som föräldrar är det tänkt att vi ska ledsaga och stötta våra barn under deras uppväxt, finnas där utan att hjälpa alltför mycket, och låta barnen lära sig hantverket som kallas livet. Men under barnens uppväxt kommer vi föräldrar gång på gång uppleva svåra och testande situationer, precis som barnen kommer uppleva detsamma med oss. Speciellt när de är yngre kan vi inte vänta oss att de ska kunna inta ett vuxet perspektiv, istället är det vi föräldrar som får inta barnets perspektiv för att förstå olika situationer bättre.

Var lugn när barnet inte kan vara det

När du befinner dig i en situation med ditt barn och du känner att stressen börjar ta över och stubinen börjar bli väldigt kort, är det dags att stanna upp. En så enkel sak som att placera dig så att du kommer ner i barnets nivå är ett första steg för att skapa mer kontakt. Andas några gånger så att du slappnar av lite, och börja om från början. Försök förstå varför barnet är ledset, arg eller vad det kan vara. Tänk inte som en vuxen utan som ett barn, som kanske dessutom inte kan kommunicera alla sina känslor ännu. Kanske det är just det som är problemet här – att ditt barn inte vet hur hen ska sätta ord på sina känslor och vilja? Försök hjälpa till, visa att du finns där genom att vara en lugn fristad som ditt barn kan luta sig mot. Hjälper det inte så sitt bara stilla bredvid ditt barn, berätta att du väntar och finns där med en famn och kram när det behövs. För ofta behövs det efter en stund, och ni kan prata om situationen mer sansat och komma till någon form av lösning.

originmag