Våga vara förälder

Det är svårt att vara förälder, inte minst för att det inte finns några direkta riktlinjer för hur man uppfostrar sina barn. Ibland kan det nästan kännas hopplöst och som man bara gör fel, speciellt under tonårstiden då det många gånger kan bli konflikter om man sätter gränser. En del föräldrar väljer att vara kompisar till sina barn istället för att axla den traditionella föräldrarollen. Det kan verka lockande då det många gånger leder till det man vill ha, mindre konflikter. Fast är det egentligen så bra att aldrig sätta gränser och att låta bli att vara den som är vuxen?

Kan man vara både förälder och kompis?

Det är myckSupportet som händer i ett barns liv och det är ännu mer som händer i en tonårings liv. Från en skola i Blekinge kommer nyheten att föräldrar är förvånadeöver att barnen inte duschar i skolan. Bakgrunden till att de inte vill duscha är troligtvis att många tonåringar känner sig osäkra över att duscha ihop med varandra. Just det ämnet kan vara känsligt att ta upp med sitt barn, för det är privat och svårt att veta hur man ska hantera det. Vid dessa tillfällen måste man kunna prata med sina barn och de måste vilja anförtro sig åt en. Då är det bra att vara en kompis.

Våga sätta gränser

Det är dock viktigt att hitta balansen mellan att vara en kompis och att vara en förälder. Barn och tonåringar har redan kompisar, men de har bara en eller två föräldrar. En människa är inte fullvuxen mentalt förrän den är ungefär 25, vilket innebär att konsekvenstänket inte är fullt utvecklat förrän man har nått den åldern. Gränser är därför mycket viktigt och det är föräldrarna som måste sätta dem. En balans mellan kompis och förälder är därför det optimala när det kommer till föräldraskapet. Givetvis är detta svårare att åstadkomma i vissa perioder, men i det stora hela gör du ditt barn en tjänst för livet om du vågar vara förälder genom att vara den som sätter tydliga gränser.

originmag