Veckopeng

Ekonomi är konsten att hushålla med begränsade resurser. Det är viktigt att föräldrar lär sina barn att hantera pengar. En viss given summa pengar räcker som bekant inte till allt och alla föräldrar har inte samma ekonomiska möjligheter. Därför är det svårt att utfärda riktlinjer för hur mycket pengar barn bör få i vecko- eller månadspeng. Alltså, man får utgå från familjens ekonomi i vart enskilt fall. Dock finns det några gemensamma nämnare, som att oavsett hur mycket eller lite de får, så kan de alla lära sig:

  • att spara av sina begränsade inkomster
  • att planera sina inköp och
  • att hålla koll på utgifterna

 

När är det dags att börja lära barnen om ekonomi?
Redan vid sex års ålder kan barnen lära sig att hushålla med sina egna pengar. För att tidshorisonten inte ska bli för lång och oöverskådlig för de allra yngsta, är det bäst att börja med att ge dem veckopeng.

 

Eget ansvar
Med stigande ålder bör barnen själva få ta allt större ansvar för sin inkomst, sin vecko- eller månadspeng. De behöver lära sig allt från att planera sina inköp och hålla koll på utgifterna till att spara till något eller bara för att ha en framtida reserv. Kom ihåg att även låta barnen göra misstag utan att gå in och rädda dem. De behöver få ta konsekvenserna av sina misstag, annars lär de sig inte. Passa gärna på att föra ett samtal med dem om varför pengarna inte räckte så att de lättare inser att de kan ta kontroll över hur de spenderar sina pengar.Veckopeng 2

 

Olika sätt att tjäna pengar
Ge dem möjlighet att tjäna extra pengar genom att till exempel sälja sina gamla leksaker på sajter som Allaannonser eller genom att utföra olika sysslor i hemmet. Sysslor som inte är kopplade till veckopengen.

 

Uppmuntra sparandet
För att uppmuntra till sparande kan de få en fin spargris. I slutet på varje månad kan de tillsammans med förälder sätta in pengarna på eget sparkonto. Hjälp dem att sätta ett sparmål, till något de hett önskar sig. Inget känns bättre än att köpa något fint man själv sparat till.

 

Tänk på …
… att ungdomar som har fyllt sexton år får bestämma över sin intjänade inkomst själva. Det kan dock hända att en säljare önskar kontrollera att föräldrarna givit sitt tillstånd att inhandla en dyrare vara. Butiken kan riskera att föräldrarna häver köpet om ungdomen har gått bakom ryggen på dem. Föräldrars tillstånd behövs även vid köp av en resa.

 

Lär dem att hushålla med sina inkomster och kontrollera sina utgifter – det är en gåva för livet!

originmag