Barns munhygien

För att ge våra barn en så god start i livet som möjligt måste vi tidigt lära dem rutiner kring munhygien. Det är en lärdom som kommer att vara dem till gagn livet ut, och som i bästa fall kommer att förebygga många problem med deras tänder i vuxen ålder.

Så fort barnens första tänder börjar växa ut bör man börja rutinen med tandborstning. Det är bra att redan från början fastställa vissa tider som tandborstningen ska ske, både på morgonen och på kvällen. Det gör att tandborstningen blir något av en ritual, som både blir lättare att utföra och lättare att komma ihåg. Till en början behöver barnet naturligtvis hjälp av en vuxen för att klara av tandborstningen. Det kan också behöva hjälp ända tills det är 10 år gammalt, vilket beror på att finmotoriken i händer och fingrar utvecklas mycket långsamt. Till en början borstar man barnets tand eller tänder helt enkelt för att de ska vänja sig, men när kindtänderna börjar komma fram är det dags att börja lära barnet systematisk tandborstning, så att alla tänder kommer med. Försök göra tandborstningen till en rolig stund mellan barn och förälder, så att barnet associerar tandvård till något positivt. Det kan underlätta något när det är dags att gå på kontroller hos tandläkaren, vilket bör göras regelbundet. Om du letar efter en tandläkare i Stockholm för ditt barns årliga kontroll kan du gå in på Varden.se.boy-705698_1280

Det finns särskilda barntandkrämer man bör använda, som är särskilt milda i både fluorinnehåll och smak. När du borstar ska du tänka på att borsta från tandköttet uppåt på tanden, och att börja med tuggytorna för att sedan borsta utsidan och till sist insidan av tanden. Att man borstar tuggytorna först beror på att man oftast (omedvetet) borstar hårdast i början av borstningen, för att sedan lätta på dragen.

Redan innan barnet har några tänder krävs dock viss munvård. Från att barnet föds kan man börja med att dagligen göra rent barnets gom med en mjuk mikrofiberduk. Det gör man både för att hålla rent barnets mun från bakterier och för att vänja barnet vid munvård.

originmag